HOME

Меъда ости бези

 

 

 

 

204. андли диабет (анд касаллиги, анд аралаш сийиш ) эндокрин касаллик. Бу сабзавот меъда яраси, меъда ости бези муаммолари ва меъда-ичак йллари яллиланишлари блган аёлларга тавсия илинмайди. Доза меъда ости бези фаолиятининг етишмовчилик даражасига ва пархезнинг таркибига араб шахсий танланади. Оват хазм илишда ва карбонсувлар алмашувида мухим аамиятга эга. Бундай олат тез-тез такрорланса, гастрит, яра касаллиги, меъда ости бези яллиланишига олиб келиши мумкин.эндокрин безларга гипофиз, эпифиз, цалцонсимон ва цалцонсимон олди бези, буйрак усти безлари, меъда ости бези бетга хужайралари ва айрисимон безлар киради. Ходжкин касаллигини, упка, тухумдонлар, меъда ости бези саратонини ва тери ясси хужайрали карциномасини инкор килинади. Меъда ости бези раки ва оролча аппаратининг смалари кпро учрайди. Ташис гистологик жиатдан тасдиланган блиши лозим. Зотан шу ёшдаги вазнга инсулин моддасини етказиб беришга мослашган меъда ости бези табиийки, бундан ортичасини етказиб беролмайди. Агарда бир марталик доза 1 капсуладан кп блсазараланиши-калконсимон без зараланганда-гипотиреоз(зоб),буйрак усти бези зарарланганда-гипотония,адинамия,гипогенитализм, инфантилизм ходисалари, меъда ости бези Экспериментал шакар юкламаси остида денгиз ччкачалари меъда ости бези чиарув найлари ва Лангерганс оролчалари апудоцитларининг Меъда ости бези - узунчокро, тилга хшаш шаклда блиб, меъда остига жойлаптган блади. Сут бези раки. Бунда организмда меъда ости бези эндокрин исмининг гормони инсулин етишмаслиги оибатида моддалар алмашинуви бузилади. Организмга зарари: зиорин таркибидаги заарли моддалар жигар, буйрак, меъда ости бези ва марказий асаб тизими аъзоларини атти шикастлайди. Уткир панкреатит меъда ости бези без тукималарининг уз ферментлари билан аутолизи натижасида келиб чикадиган уткир касалликдир. Меъда ости бези (МОБ) pancreas- грекча pan хаммаси creas - гушт (безни консистенцияси ва ранги буйича сувга буктирилган гуштга ухшагани учун). Бунга сабаб эса меъда ости бези фаолиятининг бузилишидир.Меъда ости бези фаолияти аста-секин тиклангач шифокор лозим топса инсулинни бекор илади.. Британиялик олимлар оддий пешоб талили асосида меъда ости бези саратонини бир зумда анилаш усулини тадим этишди. МЕъда ости безига борувчи артериялар.меъда ости бези. Меъда ости бези гомогенатида альфа-амилазанинг фаоллиги Смит-Рой усулини Уголев (1969) модификацияси бйича аниланди.

Меъда ости бези касалликлари КИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ Талабалар сони- 60-100 Давомийлиги 270 минут.

Гижжалар ам Квинке шишининг келиб чиишига асосий манба блиши мумкин. андли диабет. Организмда меъда ости бези гормони инсулин етишмаслиги оибатида моддалар алмашинуви бузилади. Меъда ости бези гомогенатида альфа-амилазанинг фаоллиги Смит-Рой усулини Уголев (1969) модификацияси бйича аниланди. Бу сабзавот меъда яраси, меъда ости бези муаммолари ва меъда-ичак йллари яллиланишлари блган аёлларга тавсия илинмайди. Етук ва саётган каламушлар меъда ости бези тимасида амилазаКадмий ионлари меъда ости безида канцероген патологиянинг бошланич этиогенезига хшаш Меъда ости бези гормонлари Лангерганс оролчалари деб аталадиган алохида хужайралар группаларида хосил булади.RAHBARXON.uz | МЕЪДА ОСТИ БЕЗИ ЯЛЛИЛАНИШИrahbarxon.uz//Яллиланишга меъда ости бези, томирларининг зарарланиши ёки унга он ёхуд лимфа томирларида тиилиб олган он лахталари тиилиб олиши, юумли касалликлар Меъда ости бези гомогенатида альфа-амилазанинг фаоллиги Смит-Рой усулини Уголев (1969) модификацияси бйича аниланди. Меъда-ичак тизими Меъда ости бези жойлашуви он билан таъминланиши орин тутами тармолари Меъда ости бези синтопияси. Ошозон ости бези саратони бошланич босичларда аломатларсиз кечгани боис жуда кеч аниланади.изилнгач ва меъда саратони. Меъда ости бези смалари биологик хоссаларига кра хавфсиз ва хавфли смаларга блинади. Хаста киши оч олдими, албатта, тезгина нимадир еб олиши керак. Биринчи афтадаги яллиланиш деганда меъда ости бези ва атроф тималарни з ичига олган яллиланиш мажмуаси, панкреатик флегмона деб аталмиш олат тушунилади. Шунингдек, меъда ости бези раки, яна боша ички секреция безлари касалликлари ам ушбу аъзо фаолиятига салбий таъсир этади. Чарви халта тешиги нималар бидан уралган. 3.3.1. Даволаш кечиктирилганда организм заарлана боради Эрталаб меъда ости бези ширинликларни азм илишга етадиган мидорда инсулин ишлаб чиарадиган аволда блмайди. Оиз бшлии. Организмга зарари: зиорин таркибидаги заарли моддалар жигар, буйрак, меъда ости бези ва марказий асаб тизими аъзоларини атти шикастлайди. Меъда ости бези касалликларида препарат унинг таши секретор фаолиятини етишмовчилигини компенсация илади ва оват азм илиш жараёнини яхшилашга ёрдам беради. Бунда организмда меъда ости бези эндокрин исмининг гормони инсулин етишмаслиги оибатида Хал табобатида карам баргидан иштаа очувчи, меъда ости бези ва ичак фаолиятини яхшиловчи омил сифатида фойдаланилган. андли диабет эса меъда ости бези ужайралари ишлаб чиарадиган биологик фаол модда — инсулиннинг мутлао ёки нисбий етишмаслиги ва моддалар, биринчи галда меъда-меъдалсти бези. — Мисол учун, изилнгач, ошозон, меъда ости бези, йон ичак, жигар саратони хасталикларини самарали даволаш имконияти ошмода. изилнгач. Тил. Натижада меъда ости бези фаолияти издан чииб, инсулин етишмовчилиги юзага келиши мумкин. Меъда ости бези гомогенатида альфа-амилазанинг фаоллиги Смит-Рой усулини Уголев (1969) модификацияси бйича аниланди. Таснифни фаатгина меъда ости бези саратони учун ллаш мумкин. Эпигастриядаги ори кизилунгач, меъда, 12 бармокли ичак, меъда ости бези, кора талок, жигар ва ут пуфаги касалликларида кузатилади. Меъда ости бези фаолияти яхшиланганда бемор зини жуда оч олганини ис этади ва юзи изаради. У меъда деворларини ёмон таъсирлардан имоя илади.Энг яхши вариант— меъда-ичак йллари фаолияти учун зарарсиз блган бироз или суюлик ичиш. Меъда ости бези.Меъда ости бези чиарув найчаси. Даволаш кечиктирилганда организм заарлана боради Одамлар меъда касалликларининг келиб чикиши ва уларни саратонга айла-ниш сабабларини канча куп билишса, меъда саратонидан улиш шунча камаяди. Организмда меъда ости бези гормони инсулин етишмаслиги оибатида моддалар алмашинуви бузилади. Жигар ва меъда ости бези ам оват азм илиш тизимига киради.

Ошозон ости бези ошозон ости ширасини ажратиб чиаради, жигар эса т ишлаб беради. Меъда, ичак, жигар, меъда ости бези, т пуфаги касалликларини з ватида даволатганингиз маъул. Биринчи афтадаги яллиланиш деганда меъда ости бези ва атроф тималарни з ичига олган яллиланиш мажмуаси, панкреатик флегмона деб аталмиш олат тушунилади. алум.

Свежие записи:


MOB
top