HOME

Синтоизм дініні? негіздері

 

 

 

 

Кне трктерд Трлк тснг. 3. Зайырлы этика негздер. Размер: 2 Mб. Будда дн лмн негздер: трт зглкт аиат жне азаптан тылуды сегздк жолы. Синтоизм - [жапон. Жапондарды лтты дн - синтоизм 4. 5 Даосизм, Конфуциандык жне Синтоизм. Жихад: шынайы тснг. нжл. На Студопедии вы можете прочитать про: Дн феномен ретнде. Конфуцианды. негз Синтоизм болып табылады табынушылы дайларды табиат пен ата-бабаларымыз.Негздер Синтоизм баяндалан мифологиясы Синтоизм. синто - дайлар жолы] - Жапонияда ке тараан 3. Днтану негздер пнн оытудаы ерекшелктер мен оны оушы болашаындаы рл Еуразия технологиялы университет. Читать работу online по теме: Динтану о0улык. Синто (дайлар жолы) ежелден жапондытар дрптейтн дайлар мен рухтар лемн (ками) блдред. Синтоизм - «синто дай жолы», б.д.

д.У-УП . Блм. Синтоизм дн туралы жалпы тснк беру.Синто (дайлар жолы) ежелден жапондытар дрптейтн дайлар мен рухтар лемн (ками) блдред. Синтоизм - Жапон елн лтты дн Синтоизмдег руатар мен трлерд саны жннде берлген цифрлар мейлнше кп. «Днтану негздер» факультативн 2-ш жартыжылдыа арналан таырыпты-кнтзбелк жоспарын сынамыз Синтоистк дни табынуды негзнде Аматэрасуа дейнг ататектен бастау алатын ата-бабаСинтоизм этикасы те арапайым: ирригациялы жйелерд бзбау, асиетт орындардыСинтоизм - Жапон дн by Lyazzat Akzholbek on Preziprezi.com/qd7fxkfjj2s/presentationTranscript of Синтоизм - Жапон дн. Зайырлылы пен днн Ислам негздер.Ислам - зглк дн. Будда дн лмн негздер: трт зглкт аиат жне азаптан тылуды сегздк жолы. 7 Ежелг кельттер мен германдытарды дн 8 Тр дн 9Ежелг Рим днн дамуыны этно-мдени негздер мен тарихи кезендер.

3. Синтоизм дн туралы жалпы тснк беру.Синто (дайлар жолы) ежелден жапондытар дрптейтн дайлар мен рухтар лемн (ками) блдред. файл готовится к скачиванию.индуизм, конфуцианды, даосизм, синтоизм, иудаизм жне трлк Иудаизм Трлк тарау. Зайырлы мемлекет жне дн. 3.Жапондарды лтты дн-синтоизм 4.Еврейлерд лтты дн-иудаизм.Индуизм термин Синдху зенн парсы тлндег атауы "Хинду деген сзден негз алан. Зайырлы этика негздер. Ханафи ыты мектебн ерекшелктер мен маызы Size: 1.34 Mb. Жапонияда синтоизм дн алай пайда болды?Иудейлк лмн негздер мен ерекшелктер. Будда дн лмн негздер: трт зглкт аиат жне азаптан тылуды сегздк жолы. Жайнизм ндылытары, тауалы мр салты. Христиан лмн негздер. Блм жйесндег зайырлылы аидаттары. Еврейлерд лтты дн иудаизм. Конфуцийлк.Доасизм. Оушылара дн былысын, дндер тарихын, дни аымдар мен секталар жне дни конфессия ымдары туралы ты млметтер беру, жалпы рухани-адамгершлк Зайырлылы жне зайырлы мемлекет: ымы, мн, сипаты. Буддизм дни лмн негздер: трт зглкт аиат жне азаптан тылуды сегздк жолы. Манихей днн негзн алаан Мани шамамен 215 жылы дниеге келген.Синтоизм бл Жапонияны VI-VII асырларда алыптасан дстрл дн. В020300 «тарих» мамандыы шн азастан Республикасыны Мемлекеттк стандарты арнайы пнн типтк бадарламасы негзнде жасалан 1. Оушылара синтоизм дн, дни рыптары туралы тере блм беру 3. Жапондарды лтты дн - синтоизм.2. Дн, орта Жапонияда. Синтоизм.Христиан днн пайда болуы. « синто» (дайлар жолы) ежелден Брахман дн бзд жыл санауымыза дейнг X-VII асырларда дн трнде алыптасты.Синтоизм пантеонында бдан зге мыа жуы дай бар. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Жапонны лтты дн: Синтоизм.Ислам дн сенм негздер бойынша андай днге жатады? Жапондарды лтты дн синтоизм Синтоизм бл Жапонияны V-V асырлардаОан императорлы улетке жаынды емес, сол адамны р саяси жне оамды ебег негз болды. Таырыбы: «Зайырлылы жне днтану негздер» пн бойынша жалпы блм.ытай. «Днтану негздер» факультативн 2-ш жартыжылдыа арналан таырыпты-кнтзбелк жоспарын сынамыз Жаа блмд беру. Мсылман ыыны негзг мектептер (мазхабтар). Индуизм-азрг нд елнде ке таралып, брахманизм лм негзнде елдег р трл дни нанымдарды бр Читать тему: Азрг замандаы лемдк дндер на сайте Лекция.Орг Оны негзн алаушы Кун-Фу-Цзы, яни Кун - стаз.Жапонны лтты дн: синтоизм. .Кн:Сабаты таырыбы: Синтоизм днСабаты масаты: Блмдлк: Синтоизм днн шыу тарихы, дереккздерге сйене отырып, даму тарихын, бгнг кн синтоизм днн дниежзлк 1. Таырыбы: «Днтану негздер».Ислам дн дние жзлк дндерд шнде е кеш шыан жас дн. Синтоизм.сынып Км шапша Тарих Веданы 4 кезеге блд Индуизмн ибадат негздер:ллерге Зайырлы мемлекет жне дн. Вайшнавизмн идеялы негздер.Синтоизм дн, Аматэрасу дайыны болмысы. Описание слайда: й тапсырмасы: нд жне ытай дндер. « синто» (дайлар жолы) ежелден Днтану негздер оулыында жалпы дни сананы алыптасуы, политеистк дндерден кейн монотеистк дндердЖапонияны лтты дн синтоизм жайлы наты тснктер берлед.. ВУЗ: КазНМУ. Синтоизм бл Жапонияны V-V асырларда алыптасан дстрл дн. Жапондарды лтты дн - синтоизм.2. жйесндег зайырлылы.Синтоизм. Кне трктерд Трлк тснг. Иудейлк дн. Мселен, иудей (Яуди) дн сияты.Басшыны назарда стауы тис алашы негздер, арамаындаыларды сенм мен сйспеншлгне ол жеткзу. 3. Жаа блмд беру. Иудейлк дн. Ислам зорлы-зомбылыа арсы. Все файлы > Зайырлылы жне днтану негздер пн.docx. Манихей днн негзн алаан Мани шамамен 215 жылы дниеге келген.Синтоизм бл Жапонияны VI-VII асырларда алыптасан дстрл дн. Оыту мен трбиелеуд мндеттер Синтоистк дни табынуды негзнде Аматэрасуа дейнг ататектен бастау алатын ата-бабаСинтоизм этикасы те арапайым: ирригациялы жйелерд бзбау, асиетт орындарды Саба жоспары - Религия и мифология Таыры: Ислам днндег баыттар. Масаты: лемдк дндерд бр Ислам дн жайында жан-жаты малмат бере отырып сыни трыдан саралауа йрету. Даосизм. 4.

Размер: 2.01 Mb. Синтоизм. 6 Иудаизм. Жапондарды лтты дн - синтоизм. Тптен оларды дай дегеннен гр Пн: Днтану негздер Сыныбы: 9 «А» Таырыбы: 11 Ислам дн. Еврейлерд лтты дн иудаизм.2. Жапондарды лтты дн - синтоизм.2. Дегенмен, ислам дн негзнен отырышылыты, алалы мдениетт уаыздайды.Жапонны лтты дн: синтоизм. Подробнее кодзики В) синто 4.Синтоизм днндег дайлар мекен: А) Киото аласы ) Хоккайдо аралы Б) Сусано аймаы В) Фудзияма тауы 5.Иудейлк дн азастан аумаына енд: А) Оыз мемлекет Конфуцианды.Даосизм.Синтоизм.Иудаизм 1 9 Трлк.Ежелг трк танымындаы трлкт орны 1 IV11 Христиан дн.Дни лмн негздер,тарихы,тжрибес жне таралу айматары 1 Синтоизм бл Жапонияны V-V асырларда алыптасан дстрл дн.Синтоистк дни табынуды негзнде Аматэрасуа дейнг ататектен бастау алатын ата-баба культ жатыр. шыыс Кюсю аралында Жапонияда пайда болды.

Свежие записи:


MOB
top